Header Ads

TÜRKİYE TURİZMİ

türkiye turizmi nasıl gelişmeli ile ilgili görsel sonucu

Turizm hareketi dünyada 19.yy.ortalarında Avrupa'da başlamış ve etkisini diğer yerlerde de göstermiştir.Sanayi Devriminin getirdiği ulaşım kolaylıkları ve refah artışına bağlı olarak zamandan mesafeyi kısaltma da eklenince insanların gezmek,görmek ve eğlenmek arzusu daha geniş kitlelere yaygınlaşmaya başlamıştır.İnsanların bu arzularını gerçekleştirebilmeleri içinde bir organizasyon gerekliydi.Bunu da Thomas Cook gerçekleştirmiştir.
Thomas Cook'un kıta Avrupa'sına başlattığı ilk gezinin Paris Sergisine olması gibi,Osmanlı İmparatorluğuna da ilk toplu ve örgütlü gezi ya da başka bir deyişle ilk modern turizm hareketi böyle bir sergi ile başladı.
Batıda ki turizm gelişmeleri Osmanlı İmparatorluğu'na da yansıması başladıysa da,ulaşım yollarının olmaması,seyahat koşullarının elverişsizliği,can güvenliğinin sağlanamaması gibi nedenlerle olayın küçük ölçekli kalmasını sağlıyordu.
Modern anlamda turizm hareketleriyle Osmanlı İmparatorluğunun 1863'de tanışması ve 1870'de İstanbul'u Paris'e bağlayan ''Orient Express(Şark Demiryolu)''nun açılışı turist sayısının daha sonraki artışında etkili olmuştur.İstanbul'daki ilk otellerin yapımı bunu daha da teşvik etti.
Bu dönemde ziyaretçiler İstanbul'a ya vapurla yada trenle seyahat ediyorlardı.
Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemiyle birlikte turizmde olumsuz etkilenmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarıyla birlikte özellikle ulaşım sektörü başta olmak üzere turizm ile ilgili canlanma sağlanmıştır.Atatürk tarafında 'Seyyabın Cemiyeti'kurulmuştur.Bu dernek 2.Dünya savaşına kadar yarı resmi olarak kalmıştr.1934 yılında Türk Ofis adıyla kurulan bir büroyla devlet turizm faaliyetleri üstlenilmiştir ve 1957'de itibaren sektör bakanlık düzeyinde ele alınmaya başladı.
Tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye uluslarası turizmde önemli bir yer edinememiştir.
türkiye turizmi nasıl gelişmeli ile ilgili görsel sonucu
GÜNÜMÜZDE TURİZM
Uluslararası turizm,Türkiye'nin uzun zamandır geliştirmeye çalıştığı ve döviz dengeleri için umut başladığı fakat kitlesel ölçekte yakın bir zamanda tanıştığı olgudur.
Konaklama kolaylıklarının çok çabuk ve düşük kalitelerde yapılması,özellikle Deniz kıyısı sayfiye yerleşmelerinde turizm sezonunda da inşaatlerinin devam etmesinin meydana getirdiği kötü çevresel koşullar,gürültü-patırtı,doğal güzelliklere özem gösterilmemesi,gittikçe artan deniz kirliliği,su ve elektrik kesintisi,şehirsel kötü yapılaşma ve şehirlerde geçmişin izlerinin silinmesi şehirlerin kimliklerinin kaybolması bunların başlıcaları ve yalnızca fiziksel çevre ile bağlantılı olanlardır.Bunun yanında,rezervasyon sorunları,kötü işletmecilik,turistlere karşı çeşitli yerlerde çelişkili davranışlar(özellikle fiyatlar konusunda)bu gibi insan kaynaklı davranışlarda turizmi olumsuz etkilemektedir.
İÇ TURİZM
Yakın zamanlara kadar Türkiye'de iç turizmden söz etmek pek mümkün olmuyordu.Genelde akraba,arkadaş ziyaretlerine dayanan bir tatil geçirme şekli ülkede egemen oluyordu.Bunu yazlık evlere gitmek ve çeşitli fua etkinlikleri gibi ülke çapında bazı düzenlemelere katılmak istiyordu.Nüfusun,refah düzeyinin ve otomobil sahibi olanların sayısı artması artık tatil geçirmede etkili olmuştur.
Tatil günlerinin sayısının ülkemizde gelişmiş sanayileşmiş ülkelerinkinden çok daha fazla olması ve yapay bir şekilde daha da artırılması tatil yapanların oranın da artırmıştır.

Hiç yorum yok