Header Ads

TÜROFED VE TÜROB'UN BAKAN KURTULMUŞ'A SUNDUĞU RAPORLAR

Türkiye Otelciler Birliği ve Türkiye Otelciler Federasyonu, Antalya'da bir araya geldikleri Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a sektörle ilgili birer rapor sundu. Sektörün acilen ele alınması gereken sorunları, yapısal sorunlar ve sektöre desteği içeren rapolarda, sektörün yapısal sorunları, yeniden yapılanma, destekler, vergi düzenlemeleri, teşvikler ve destekler geniş yer tuttu.

TÜROFED'İN 19 SAYFALIK RAPORUNDA NELER VAR?

TÜROFED tarafından Bakan Kurtulmuş'a sunulan ve 19 sayfadan oluşan rapor, sektörün acil, kısa, orta ve uzun vadede çözülmesi gereken sorunları olarak 4 bölümden oluştu. Raporun 'çok acil olarak çözülmesi gereken problemler' başlığı altında; Turizm sektöründe esnek çalışma uygulamasının yasallaşması, kimlik bildirme kanununda yapılan değişiklikle birlikte otellerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, Turizm Teşvik Kanunu’nun 16. maddesine 'elektrik, su, atık su ve katı atık bedellerinin en düşük tarifenden uygulanır' hükmünün eklenmesi, elektrik faturalarına eklenen 'dağıtım bedeli'nin kaldırılması, Kredi Destek Fonu destekli düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin verilmesi, tur operatörlerine uçak desteği verilmesi, Rus turistin kimlikle Türkiye'ye giriş yapabilmesi, ortak çalışma platformlarının oluşturulması, piyasa yapılandırılmasına gidilmesi ve turizm eğitimi başlıkları yer aldı.

Raporun 'kısa vadede çözülmesi gereken sorunlar' başlığı altında ise şu maddeler yer aldı:

1. Eğlence vergisine muafiyet getirilmesi

2. Her şey dahil otellerde konsept gereği ücretsiz olarak sunulan alkollü içki ÖTV'sinin işletmelere iade edilmesi.

3. Konaklama sektörünün ihracatçı kapsamına alınması

4. Her şey dahil otellerde konsept gereği parayla satılmayan alkollü ürünlere KDV indirimi getirilmesi

5. Otellerin üzerine kurulu olduğu arazilerdeki tahsis sürelerinin uzatılması

6. Ekonomi Bakanlığı'nın turizm yatırım teşviklerine sınırlama getirmesi

7. THY'nin doğrudan bölgesel uçuşlara destek vermesi

8. İç turizmin desteklenmesi amacıyla okul tatillerinin ve sınav takviminin yeniden belirlenmesi, müze ve ören yelerine dini ve ulusal bayramlarda ücretsiz giriş sağlanması

9. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun güncellenmesi

10. Konaklama tesislerinin belgelendirilmesinin tek bir yerden yapılarak standartların yükseltilmesi.

TÜROFED raporunun 'orta vadede çözülmesi gereken sorunlar' başlığı altında ise 7 madde yer aldı. Bu 7 madde ise şu şekilde:

1. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun sektöre yeni bir atılım yapma olanağı sağlayacak şekilde güncellenmesi

2. Mesleki çatı örgütü oluşturularak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü yatırım belgesi verilmesi, sınıflandırma gibi faaliyetlerin bu örgüte devredilmesi.

3. Günübirlik olarak yasa dışı konaklama hizmeti veren işletmelerin yasaklama yerine yasal kapsama alınması ve standartlarının yükseltilmesi için çalışma yapılması.

4. 100 bin dolayında yabancı işçi çalıştıran turizm sektöründe, çalışma müracatının yurt içinden de yapılabilmesinin önünün açılması.

5. Kamu kullanımı engellenmeden, turizm tesislerinin kıyıları kullanımı konusundaki karmaşanın ortadan kaldırılması.

6. Ekonomi Bakanlığı'nın da desteğiyle ''kalkınma ajansları'' modelinde veya hukuki alt yapısı olan, Türkiye şartlarına uygun bir modelde her bölge için turizm tanıtım ajanslarının kurulması.

7. THY, TÜROFED ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların oluşturacağı koordinasyon ile etkin tanıtım ve pazarlama master planı yapılması.

UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER

1-Turizmin devlet politikası haline getirilmesi gerekmesi.

2-Turizm master planı tüm ülke için hazırlanması.

3- Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 2023 vizyon belgesinin sürekli güncellenerek dinamik bir çalışma programı haline getirilmesi.

4-Bölgesel ve türlere göre yeni teşviklerin oluşturulması.


İki bölümden oluşan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) raporunda ise öncelikle konaklama sektöründe istihdam ve işletme altyapısını ayakta tutmak üzere ‘çok acil’ olarak atılması gereken adımlara yer verildi. Raporun ikinci kısmında ise ‘acil’ olarak atılması gereken 20 adım sıralandı ve bu adımlar dataylandırıldı. 

ÇOK ACİL 4 TALEP

TÜROB’a göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama işletmeleri için ilk etapta atılması gereken ‘çok acil’ 4 adım şu şekilde:

1- Tahakkuk eden/edecek SGK ve Muhtasar ödemelerinin 1 Ocak 2019 tarihine kadar faizsiz olarak ertelenmesi, ödemelerin takip eden yıldan itibaren yapılandırılması

2- 2. 2017 ve 2018 yılları Kurumlar Vergisi ödemelerinin 1 Temmuz 2017 tarihine kadar faizsiz olarak ertelenmesi, ödemelerin takip eden yıldan itibaren yapılandırılması

3- Mevcut borç stoku ve sermaye akışının normale dönmesinin sağlanması amacıyla düşük faizli ve uzun vadeli işletme kredilerinin kullandırılması

4- Açıklanan/açıklanacak desteklerin coğrafi bölge belirtilmeksizin tüm ülkeyi kapsaması

ACİL OLARAK HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKEN 20 ADIM

Konaklama sektörünün acil olarak hayata geçirilmesini beklediği önlemler /destekler ise şu şekilde:

1-  Konaklama sektöründe istihdama desteğin sürdürülmesi,

2-  Konaklama sektöründe Kurumlar Vergisi ödemelerinin ertelenmesi,

3-  Sektöre finansal destek amacı ile uygun faiz ve vadeli krediler kullandırılması,

4-  Açıklanan desteklerin coğrafi bölge esasına göre değil, tüm ülkeye uygulanması,

5-  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na alınması,

6-  Yatırım teşviklerinin yeni yatırım yerine, yenileme (renovasyon) amacı ile verilmesi,

7-  Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışmaları devam eden ‘5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nda turizm sektörünün beklentileri doğrultusunda düzenleme yapılması,

8-  1. sınıf lokantalar ve 3-4-5 yıldızlı oteller ile tatil köylerinin lokantalarında KDV oranı düzenlemesi,

9-  Yurt dışı online rezervasyon sitelerinin komisyonları için ödenen KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi

10- Booking.com sitesinin yurt için erişim engeli konusunun çözüme kavuşturulması

11- Konaklama işletmelerinin çevre mevzuatından kaynaklı sorunlarının çözümü

12- 2634 Sayılı Kanun’un 16. Maddesi’nde yer alan ‘elektrik, su ve doğalgazın en düşük birim bedelden ödenmesini’ emredici kuralının en kısa sürede yeniden hayata geçirilmesi

13- 2018 yılında Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ etkinliklerinin planlanması,

14- Karadeniz’de kruvaziyer seferleri başlatılması,

15- Kongre ve kruvaziyer turizminde önlemler alınması,

16- Konaklama işletmelerinin ihracatçı sayılması,

17- ‘Türkiye Turizm Şurası’ düzenlenmesi,

18- Uluslararası arenada imaj ve itibar yönetiminin acele devreye sokulması,

19- Turizm sektöründe aktif olarak çalışan bir profesyonelin Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanlığı görevine getirilmesi,

20- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamalarının İngilizce ve içeriğe bağlı ilgili ülke dili kullanılarak yaygınlaştırılması.

Hiç yorum yok