Header Ads

TER BEZİNİN ÇALIŞMAMASI


Tiroid Bezi Çalışmaması

Tiroid bezi çalışmaması, günümüzde birçok insanda görülmektedir. Tiroid bezi boynumuzun alt tarafında bulunur. T3 ve T4 gibi büyüme ve vücut metabolizması için çok önemli olan hormonlar burada salgılanır. Tiroid bezinin çalışmaması sonucu bu hormonlar yeteri kadar salgılanamaz. Tiroid bezi çalışmaması durumuna hipotiroidizm denir. Bu rahatsızlık bebeklik ve çocukluk çağında, büyüme ve gelişmenin yavaşlamasına neden olur. Erişkinlerde ise metabolizmanın yavaşlamasına, ciltte ve kaslarda ödem oluşmasına neden olabilir. Tiroid bezi çalışmaması erken yaşta başlayabilir fakat ortaya çıkması yıllar sonra olabilir ve mutlaka tedavi edilmelidir.Dünyanın bir çok bölgesinde yapılan çalışmalara göre doğumsal hipotiroidinin görülme oranı 4000'de 1’dir. Kadınlarda görülme sıklığı, erkeklere göre daha fazladır. Kadınlarda görülme ihtimali 55-60 yaşlarında daha fazladır.
Nedenleri
İyot eksikliği ve radyoaktif iyot tedavisi almış kişilerde troid bezi çalışmaması daha sıktır. Radyoaktif iyot verildiği zaman tiroid bezi hasar görür ve hormon salgılanması azalmaya başlar. Kara lahana gibi iyotun kullanılmasını kısıtlayan bazı besinlerin aşırı tüketilmesi tiroid bezinin yeterince çalışmasını engeller. Bunların dışında lityum ve amiodaron gibi  ilaçlar hipotiroidiye neden olabilir. Tiroid bezinin çalışmaması sadece bu sebeplerden kaynaklanmaz. Hipofiz bezinin tiroid uyarıcı hormon salgılamaması hipotiroidiye sebep olur.

Belirtileri
En önemli belirtilerden biri miksedema komasıdır. Bu durum tedavi edilmeyen troid rahatsızlığında ortaya çıkar. Hayati risk taşıyan bir durumdur.Nadiren görülür ve hasta, soğuğa oldukça hassas hale gelir. Diğer bir belirti bilinç kaybıdır. Mikedema komasında acil müdahale gerekir. Şiddetli hipotiroidi sonucunda bebeklerde boy kısalığı ve zeka geriliği görülür. 
Bu durum kretinizm olarak adlandırılır. Çocuğun karnı şiş bir haldedir, ağızdan sürekli salya akar ve omuzlar geriye doğru durur. Bebek bu safhaya gelmeden önce hipotiroidi olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Yetişkinlerde ise beyin fonksiyonları yavaşlar, vücut ısısı düşer, nabız yavaşlar, deri ve saçlar mat görünür.  Metabolizması yavaş, hasta fiziksel ve zihinsel olarak aşırı yorgundur.

Risk faktörleri
Daha çok orta yaşlı kadınlarda ortaya çıkar. Genetik yatkınlık varsa, hipotiroidi gelişme riski artar. Şeker hastaları, romatoid artriti yada  kansızlık sorunu olanlarda risk fazladır. Ayrıca yeterince iyot almayan, iyottan fakir besinlerle beslenenlerde risk fazladır.Ayrıca kolesterol yüksek olanlarda, adet düzensizliği olan kişilerde tiroid bezi çalışmama riski fazladır. Gebelikte görülme ihtimali biraz daha çoktur. Kanserli hastalarında boyun bölgesine ışın tedavisi uygulanması sonucunda ortaya çıkabilir. İlk çocukta tiroid bezi çalışmama durumu varsa ikinicide olma ihtimali %20'dir.

Tanı
Tiroid bezinin çalışmaması yavaş gelişen bir hastalıktır. Hipotiroidi başladıktan yıllar sonra ortaya çıkabilir. Kişi aynaya baktığında kendisindeki olan değişiklikleri fark etmeyebilir. Fakat uzun süredir görüşmediği biri yüzdeki ve derideki değişmeyi fark edebilir. Kuru cilt ve saç, şişkin yüz genel belirtilerdir. Hastanın sesi değişebilir. Bu fiziki görüntülerden sonra hastaya kan testleri yapılır. Kanda tiroid hormonlarının değerlerine, tiroid uyarıcı hormonun miktarına ve kandaki antikor düzeyine incelenir. Tiroid uyarıcı hormon yüksek fakat T3 ve T4 değerleri düşük ise troid bezi çalışmama ihtimali oldukça yüksektir. Eğer antikor değeri yüksek çıkarsa hipotiroidi olabilir ama allta yatan başka bir hastalıkta olabilir. Tedavi için doktor hormon düzenleyici ilaçlar verecektir. 

Hiç yorum yok