Header Ads

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Nisan ayına ait işsizlik verilerini açıkladı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artış ile %10,5 seviyesinde gerçekleşti.Aynı dönemde;tarım dışı işsizlik oranı 1,4 puanlık artış ile %12,4 olarak tahmin edildi.Genç nüfusta(15-24 yaş)işsizlik oranı 3,8 puanlık artış ile %19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,2 puanlık artış ile %10,7 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %47.2 HİZMET SEKTÖRÜNÜN PAYI ARTTI
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Nisan döneminde,bir önceki yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %47,2 oldu.
Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 32 bin azalırken tarım dışı sektörlerde çalışan 550 bin kişi arttı.İstihdam edilenlerin %18,9 tarım,%19,1'sanayi,%7,8'inşaat,%54,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenlerin içindeki payı 0,5 puan,sanayi sektörünün payı 0,4 puan azalırken,inşaat sektörünün payı 0,3 puan,hizmet sektörünün payı 0,7 puan arttı.

İŞ GÜCÜNE KATILIM %52,7
İş gücü 2017 yılı Nisan döneminde  bir önceki yılın aynı dönemine göre 982 bin kişi artarak 31 milyon 444 bin kişi iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %57,2 olarak gerçekleşti.Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre;erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artış ile %72,3 kadınlarda ise 0,8 puanlık artış ile %33,4 olarak gerçekleşti.

Hiç yorum yok