Header Ads

SANAL İLETİŞİM

İletişim bir ya da birden fazla bireyin katılımı ile gerçekleşen,bir bağlam içerisinde oluşan,bazı etkileri olan ve çevredeki gürültüden az yada çok etkilenen ve sonucunda da bazı geribildirim olanakları sunan bir tür eylemdir.İletişim daima bir bağlam içerisinde gerçekleşir.İletişim bağlamının üç boyutu; fiziksel,sosyo-psikolojik ve zamansal boyut olarak sınıflandırılır.İletişim sürecinin bileşenleri kaynak ve alıcı,kodlama ve kod çözme,ileti ve kanal,geribildirim ve gürültü olarak söylenebilir.  
Bilgi toplumu kavramı Kuzey Amerika,Avrupa ve Japonya'da benzer zamanlarda ortaya atılmıştır.Bilgitoplumu kavramının gündeme gelmesi 60'lı ve 70'li yılların sonları arasındaki 10 senelik zaman dilimini kapsar.Bilgi toplumu fikrini ortaya atan en önemli kuramcılardan biri Daniel Bell'dir.Mal üretiminden hizmet üretimine geçen bilgi toplumunda sağlık,eğitim,araştırma,devlet hizmetleri ve yüksek teknoloji endüstrileri hızlı bir yükseliş göstermişlerdir.Geleneksel medya olarak da tanımlanan kitlesel medya,kitle iletişim için kullanılan gazete ve dergi gibi basılı yayınlar;radyo,sinema,televizyon gibi sesli veya hem sesli hem de görüntülü iletileri taşıyan ortamlar olarak tanımlanmaktadır.Sanal iletişim bilgi toplumu ile önemli bir gelişme kazanmıştır.Sanal iletişimde yeni medya ortamları kullanılmaktadır.Yeni medya ise,iletişimde etkileşimi artıran,iletileri sayısal bir biçime getiren ve herkesin kolayca erişebileceği ortamlardır.Yeni medya araçları ise akıllı taşınabilir ortamlar,internet,internet uygulamaları,ara yüzleri ve sayısal görsel oyunlar olarak sıralanmaktadır.

Hiç yorum yok