Header Ads

TÜRKİYE TURİZMİ

04:32
Turizm hareketi dünyada 19.yy.ortalarında Avrupa'da başlamış ve etkisini diğer yerlerde de göstermiştir.Sanayi Devriminin getirdiği ul...Read More